Tannhelse

Ising i tennene

Ising i tennene kan være irriterende og ubehagelig, men som oftest ufarlig. De fleste har en eller annen gang i løpet av livet kjent på ubehag i tennene etter å ha spist noe kaldt eller drukket noe varmt. Årsakene til at denne isingen oppstår kan være mange.

En måte å forklare ising i tennene på er gjennom ordet overfølsomhet. Isingen kan ofte være utløst av at tennene ikke er godt nok ivaretatt. Slurv med munnhygienen, for hard pussing med tannbørsten eller overbelastning av tennene er vanlige årsaker.

Ising i tennene kan gjelde spesifikke tenner eller flere tenner på en gang. Tannhalsen kan også være ekstra utsatt ettersom det ikke finnes noen beskyttende emalje der.

Ofte kan en tannlegesjekk være fornuftig, slik at grunnen til isingen kan avdekkes.