Tannhelse

Hull i tennene

Det er tannsykdommen karries som forårsaker hull i tennene. Helt konkret utløses hull i tenner av at munnbakterier danner syrer som gradvis løser opp emaljen og det underliggende dentinet. Gjennom tannpuss og god tannpleie bidrar man til å redusere syredannelsen og risikoen for hull.

Tennene er til for å brukes og å være i kontakt med mat i løpet av dagen. Videre består tennene i utgangspunktet av en meget holdbar emalje. Under emaljen finnes det mykere dentinet, og lengst inne i tannen er pulpa med dens nerver og blodkar.

Når man spiser noe som inneholder sukker eller andre karbohydrater reagerer visse bakterier i munnen med å danne syrer. Dette etser på tannen. Cola og søtsaker er kjente «syreutløsere». Disse gjør ofte tennene ekstra utsatt dersom «syreutløserne» fordeles utover hele dagen. Dersom man lar bakteriene ligge i fred og produsere syre, vil kalken/emaljen over tid fjernes slik at det oppstår et hull.

Et kariesangrep som går helt inn til tannens kjerne, vil føre til at pulpa dør. Dermed kan bakteriene fortsette ferden gjennom rotkanalene og ut mot kjevebenet, og tannverk kan oppstå. Hull i tennene bør derfor oppdages tidligst mulig, slik at oppståtte hull og eventuelle smerter reduseres til et minimum.