Tannhelse

Dårlig ånde

Dårlig ånde er et vanlig og ubehagelig problem. Noen tror at lukten i all hovedsak kommer fra magen, men dette er kun i få tilfeller. Hovedsakelig kan de aller fleste tilfeller av dårlig ånde relateres til forhold lokalt i munnhulen. Ofte kan det være vanskelig å oppdage den dårlige ånden selv.

Ved å besøke vårt tannlegesenter i Kristiansand kan vi være behjelpelige med å lokalisere og identifisere dårlig ånde. Spekteret av hva som kan utløse dårlig ånde er bredt. Det kan være et dårlig kosthold, bakterier, munntørrhet, røyking, sykdommer eller andre årsaker. Ofte kan enkle grep bidra til å gi munnen frisk og ikke-luktende ånde, mens det andre ganger må mer omfattende behandling til.

Det er ikke alltid like lett å finne ut om ens egen ånde er dårlig. Å holde hånden foran munnen og lukte er en kjent fremgangsmåte. Dessverre er ikke denne alltid like velfungerende. Det å skulle lukte sin egen lukt er krevende. Et konsentrat fra munnen kan derimot være adskillig mer nyttig. En måte å gjøre dette på er å føre samme del av en tanntråd mellom de bakerste tennene i munnen. Tanntråden føres deretter under nesen og luktes på. Det er også mulig å skrape litt belegg fra tungens bakre del med en plastbit og lukte. Det enkleste kan dog ofte være det beste, nemlig å spørre venner eller bekjente man stoler på.