Behandlinger

Protese

Helprotese

En helprotese blir benyttet dersom alle tennene i en kjeve mangler. En helprotese fremstilles av en tanntekniker etter nøyaktig avtrykk av kjevekammen.

Delprotese

En delprotese er en avtagbar tannerstatning for en eller flere tapte tenner. Delprotesen er som oftest festet til de friske tennene i munnen med kroker/klammere slik at den får feste og er stabil. Delproteser er et rimelig alternativ til store broer eller implantatarbeid. Delprotese fremstilles i samarbeid med en tanntekniker.