Behandlinger

Krone og bro

Krone

Dersom en tann er sterkt skadet og mye av tannsubstansen har gått tapt kan det være aktuelt å lage en krone. En krone er et kunstig oppbygget tannskall som blir festet til tannen eller implantet. Først må tannlegen slipe ned tannen, og deretter ta et avtrykk. Avtrykket blir sent til tannteknikkeren som lager en modell av tannen, og på denne modellen blir kronen framstilt. En krone er som oftest førstevalget dersom tannen er så skadet at en tradisjonell fylling ikke vil holde.

Bro

Dersom man mangler en eller flere tenner kan ofte en bro tette det manglede mellomrommet. Det forutsetter at man har flere sterke tenner igjen i munnen som broen kan festes til. Jo flere tenner som har gått tapt, desto flere naturlige tenner må brukes for å bære broen som skal erstatte den. En bro sementert på ens egne tenner vil snart kunne føles som en naturlig del av munnen. En bro fremstilles på lik linje som en krone.

Stiftkrone

Dersom en tann er knekt helt ned til tannkjøttet kan tannen i noen tilfeller likevel reddes. Selvom det er utilstrekkelig feste for en krone, kan en stift settes ned i rotkanalen med formål å forankre kronen som skal settes oppå. Denne oppbyggingen gir nå et tilfredstillende feste for kronen.