Behandlinger

Fyllingsterapi

Når en tann har karies (hull i tannen) eller mindre frakturer av tannen/ fyllingen er slått av så kan tannen gjenskapes ved bruk av fyllingsmaterialer.

De mest brukte fyllingsmaterialene er kompositt og glassionomer fyllinger. Valg av type material bestemmes av hvor på tannen fyllingen sitter og hvor stor fyllingen er. Begge disse fyllingsmaterialene er hvite og har en naturlig tannfarge.

Fra 01.01.2008 ble det forbudt å bruke amalgam som fyllingsmaterial.