Priser

Prisliste

Vi er godkjent for trygderefusjon.
For nøyaktig kostnadsoverslag, bør man ha time hos tannlege/tannpleier

Behandling Lav Normal Høy
Årskontroll tannlege: us, 2 rtg, rens og hyg. 995
Årskontroll tannpleier: us, 2 rtg, rens og hyg. 950
Konsultasjon/undersøkelse av fast pasient 400 600 750
Etterkonroll 270 400 525
Lokal og regional anestesi (bedøvelse) 200
Tannfarget plastfylling 1 flate 600 850 1050
Tannfarget plastfylling 2 flater 1150 1250 1410
Tannfarget plastfylling 3 flater 1250 1510 1710
Tannfarget plastfylling 4 flater 1510 1750 1850
Midlertidig fylling  350 550  750
Gull-/porselensinnlegg, skallfasett 6250
Porselenskrone 5650 6250 6750
Broledd 5450 5850 6350
Røntgenbilde 145
OPG – panoramarøntgen 650
Uttrekking av tann 700 1300 2850
Rotfylling fra 3350-4800
Air-flow / rens 330 390 430
Helprotese 1 kjeve 14000
Delprotese 12000
Laserbehandling 300
Hygienetillegg 145
Kjeveortopedisk behandling Egne priser

Ikke møtt belastes uavhengig av årsak Med kr. 400,- u/30min., kr. 650,- o/ 30 min.
All behandling skal betales kontakt/kort Faktura kun etter avtale med tannlegen. Gebyr kr. 85,-